Logo van Gemeente Dongen

Minder maaien, meer biodiversiteit

donderdag 22 april 2021
Minder maaien, meer biodiversiteit

Vanaf dit jaar worden de bermen en sloten in veel gemeenten in West-Brabant op een andere manier gemaaid. Het gaat om een samenwerking tussen waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en het Bijenlandschap  en 13 West-Brabantse gemeenten, waaronder Dongen. De belangrijkste aanleiding is dat alle deelnemers hebben uitgesproken ecologisch en bijvriendelijk te willen maaien om de natuur een handje te helpen in het kader van de wet Natuurbescherming (2017).

Ruimte voor dieren

Waar eerst sloten en bermen helemaal werden schoongemaakt en gemaaid, wordt er nu meer rekening gehouden met de natuur in en rondom de sloten en bermen. Voortaan wordt niet meer alles in één keer gemaaid, maar wordt dit in verschillende fases gedaan. Doordat niet alle planten en bloemen gelijk worden gemaaid, is er altijd ruimte voor dieren om te leven in de stukken die blijven staan. Daarnaast krijgen ook andere planten en bloemen de ruimte om te groeien. Op deze manier wordt het leefgebied voor insecten, waaronder bijen enorm verbeterd. Bij de afweging voor de natuur welke stukken wel en niet gemaaid worden, wordt rekening gehouden met de verkeersveiligheid en gekeken of er geen wateroverlast ontstaat wanneer er een flinke regenbui valt. 

In plaats van kale bermen en sloten, is er na het maaien dus nog begroeiing te zien. Het is niet de bedoeling dat dit alsnog wordt gemaaid door inwoners. Dat verstoort namelijk het leefgebied van de insecten en andere dieren.

Kijk voor meer informatie op de website van Brabantse Delta of bekijk de animatiefilm
 

Deel op LinkedInMail dit Artikel

Delen via e-mail

https://dongen.nl/actueel/nieuwsbericht/archief/2021/04/nieuwsitem/minder-maaien-meer-biodiversiteit.html