Logo van Gemeente Dongen

Minder inkomen door corona? TONK regeling verlengd en verruimd

donderdag 08 juli 2021
Minder inkomen door corona? TONK regeling verlengd en verruimd

Hebt u minder inkomsten door de coronamaatregelen? Kunt u daardoor noodzakelijke kosten niet meer betalen? De TONK-regeling is er om Dongenaren te ondersteunen die door corona hun vaste lasten niet meer kunnen betalen. En dat geldt dus niet alleen voor ondernemers. 

Wat is TONK?

Veel mensen hebben het in deze periode financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn ze hun baan kwijtgeraakt of kunnen hun werk niet of maar deels uitoefenen. Met veel minder inkomen is het lastig om de vaste woonlasten te betalen. Daarom is er TONK: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. TONK is een extra overheidsregeling die door de gemeente wordt uitgevoerd in de vorm van bijzondere bijstand.

Verlenging en verruiming

Burgemeester en wethouders hebben deze week besloten om TONK Gemeente Dongen te verlengen tot 1 oktober, conform de richtlijn van het rijk. Tevens wordt met terugwerkende kracht een aantal wijzigingen doorgevoerd in de gemeentelijke beleidsregels TONK. De voorwaarden worden aangepast en verruimd om zo de doelgroep beter te kunnen bereiken. Aanvragen die al zijn gedaan, kunnen opnieuw worden beoordeeld zonder dat de aanvrager deze opnieuw hoeft in te dienen. De regeling valt onder de participatiewet en is een vorm van bijzondere bijstand. Een gemeente bepaalt zelf hoe de regeling er lokaal uitziet. Het begrip ‘noodzakelijke woonkosten’ wordt ruimer  gedefinieerd en de tegemoetkoming wordt vastgesteld op maximaal € 750 per maand.

Voorwaarden

De hoogte van de TONK-uitkering hangt af van uw situatie. De gemeente kijkt hiervoor naar:

  • de hoogte van uw (woon)kosten
  • uw beschikbare middelen
  • uw inkomen
  • welk deel van de kosten u nog zelf kunt betalen

Aanvragen

U kunt de TONK online aanvragen. Vul het digitaal aanvraagformulier in en stuur de bewijsstukken die nodig zijn mee. Dit zijn een kopie van uw bankpasje, overzicht van uw inkomen en van uw eventuele partner, kopie maandelijkse betaling hypotheek of huur en een overzicht vaste lasten.

Schulden

Heeft u schulden? Of bent u bang om in de schulden te raken en wilt u dat voorkomen? Bij de gemeente Dongen is een regievoerder schuldhulpverlening werkzaam. Deze geeft advies en tips en kan u in contact brengen met helpende instanties. U kunt contact opnemen met de gemeente via 14 0162 of een mail sturen naar hulpbijfinancien@dongen.nl. De regievoerder schuldhulpverlening neemt dan contact met u op.

Deel op LinkedInMail dit Artikel

Delen via e-mail

https://www.dongen.nl/actueel/nieuwsbericht/archief/2021/07/nieuwsitem/minder-inkomen-door-corona-tonk-regeling-verlengd-en-verruimd.html