Logo van Gemeente Dongen
Marina Starmans-Gelijns

Marina Starmans-Gelijns

Burgemeester
T:
M:

Portefeuille

 • Openbare orde en veiligheid
 • Handhaving
 • Communicatie (incl. gebiedspromotie)
 • Algemene representatie
 • Algehele beleidsco√∂rdinatie
 • Dienstverlening
 • Personeel & organisatie
 • Bedrijfsvoering (incl. i.c.t. en facilitaire zaken)
 • Regionale en intergemeentelijke samenwerking
 • Juridische zaken
 • Bestuurlijke vernieuwing
 • Beeldende kunst en kunstaankopen 

Nevenfuncties uit hoofde van het burgemeesterschap (q.q.)

 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidscollege politie-eenheid Zeeland en West-Brabant
 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
 • Lid Districtelijke Driehoek
 • Lid Dagelijks Bestuur Hart van Brabant 
 • Lid Algemeen Bestuur Hart van Brabant
 • Lid Toezichtsraad Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant
 • Aandeelhouder Beheersmaatschappij Zwemsport- en recreatieobjecten B.V. (De Vennen)
 • Aandeelhouder Brabant Water N.V.
 • Aandeelhouder N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) 
 • Voorzitterschap Burgemeesterskring Midden-Brabant
 • Burgemeester Starmans laat weten dat het VNG-bestuur op 28 mei 2020 heeft besloten haar voor te dragen als plaatsvervangend lid van de Nederlandse delegatie naar het Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad van Europa (Straatsburg). In die hoedanigheid wordt zij ook lid van de VNG-commissie Europa en Internationaal (portefeuille regionale samenwerking). De formele benoeming voor het Congres vindt plaats in maart 2021. Het lidmaatschap van de commissie is onbezoldigd.

Overige nevenfuncties

 • Voorzitter Raad van Toezicht  Zorgbelang Brabant Zeeland (bezoldiging: 2500 euro/jaar)
 • Bestuurslid  Internationaal Festival Tromp Percussion Eindhoven (onbezoldigd)
 • Lid Raad van Aanbeveling Wacalea Foundation (onbezoldigd)
 • Ambassadeur 'Eet met je hart' (onbezoldigd) 
 • Beschermvrouwe Koninklijke Muziekvereniging Dongen (onbezoldigd)