Logo van Gemeente Dongen
Petra Lepolder

Petra Lepolder

Wethouder
T:
M:

Portefeuille

 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (wmo)
 • Jeugdzorg
 • Participatie- en arbeidsmarktbeleid
 • Gezondheidsbeleid
 • Armoedebeleid
 • Ouderenbeleid
 • Economische zaken
 • Verkeer en vervoer
 • Openbare Ruimte (inclusief begraafplaatsen en riolering)
 • Projecten Noorderlaan en Waspikse weg

Nevenfuncties uit hoofde van het wethouderschap (q.q.)

 • Voorzitter portefeuillehoudersoverleg  Mobiliteit Hart van Brabant
 • Lid voorzittersoverleg Fysiek regio Hart van Brabant
 • Lid Bestuurscommissie Jeugd HvB 
 • Lid algemeen bestuur Diamant Groep
 • Lid algemeen bestuur RAV (Regionale Ambulancevoorziening)
 • Lid algemeen bestuur GGD Hart voor Brabant
 • Lid Stuurgroep N629

Overige nevenfuncties

Bestuurslid Stichting Hoogbegaafd Bewust (onbezoldigd)