Logo van Gemeente Dongen
René Jansen

René Jansen

Wethouder
T:
M:

Portefeuille

 • Financiën
 • Cultuur (incl. evenementenbeleid)
 • Sport
 • Omgevingswet
 • Klimaat (milieu, afval, natuur, water, energie)
 • Accommodatiebeleid
 • Leefbaarheid (incl. wijk- en dorpsraden)
 • Inwonerparticipatie
 • Recreatie en toerisme
 • Dierenwelzijn
 • Project herinrichting Dongedal
 • Project gebiedsvisie ‘t Blik
 • Centrumontwikkeling

Nevenfuncties uit hoofde van het wethouderschap (q.q.)

 • Lid portefeuillehoudersoverleg Milieu & Afval Hart van Brabant
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Economie Hart van Brabant
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Fysiek Hart van Brabant
 • Lid Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur OMWB (Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant)
 • Lid Algemeen Bestuur Belastingsamenwerking West-Brabant
 • Lid Stuurgroep REKS (Regionale Energie- en Klimaatstrategie) Hart van Brabant 
 • Bestuurlijk overleg VSG (Vereniging Sport en Gemeenten) regio Hart van Brabant
 • Lid Stuurgroep RBT (Regionaal Bureau Toerisme)
 • Lid commissie COVM (Overleg en Voorlichting Milieu Vliegbasis Gilze-Rijen)
 • Lid Drielagenoverleg SWWB (Samenwerking Water West-Brabant) 
 • Lid Drielagenoverleg Hart van Brabant
 • Lid bestuurlijk overleg Waterschap Brabantse Delta
 • Lid Stuurgroep Verduurzamen Amernet

Overige nevenfuncties

n.v.t.