Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente Dongen

Digitale toegankelijkheid

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 02-09-2020.

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid verplicht overheidsinstanties om de toegankelijkheid van hun websites en mobiele applicaties te verbeteren. En ook om verantwoording af te leggen over hoever ze daarmee zijn. Voor die verantwoording moeten overheidsinstanties een toegankelijkheidsverklaring opstellen en publiceren. Lees meer over digitale toegankelijkheid op de website digitoegankelijk.nl.

Status digitale toegankelijkheid: C - Eerste maatregelen zijn getroffen

Gemeente Dongen voldoet nog niet aan de toegankelijkheidseisen zoals beschreven in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Hiervoor moet namelijk eerst een inspectie worden uitgevoerd. Halverwege oktober wordt www.dongen.nl (inclusief formulieren en afspraken.dongen.nl) en entree.dongen.nl getest. De onderzoeksresultaten worden eind oktober op deze pagina gepubliceerd. De weken daarna nemen wij zonodig maatregelen om de websites gebruiksvriendelijker en toegankelijker te maken voor verschillende doelgroepen.

Register toegankelijkheidsverklaringen

De toegankelijkheidsverklaringen voor de websites die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Dongen vallen:

Problemen met toegankelijkheid melden

Ervaart u een probleem met de toegankelijkheid op deze website, laat het ons dan weten. Neem contact met ons op