Logo van Gemeente Dongen

Eenmalige energietoeslag 2022

De prijzen van energie zijn afgelopen maanden hard gestegen. Hierdoor zijn veel huishoudens honderden euro’s extra kwijt aan de energierekening. Het rijk verlaagt de energiebelasting. Dat ziet iedereen terug op de energierekening.

Voor huishoudens met een laag inkomen is er een extra tegemoetkoming van ongeveer €800,- van de regering: de eenmalige energietoeslag. In juli is deze verhoogd met €500. In totaal gaat het om een bedrag van €1300,-. Gemeenten betalen dit uit. De energietoeslag wordt niet in één keer uitgekeerd. 

Ontvangt u een bijstandsuitkering via de gemeente?

U hoeft niks te doen, u ontvangt de toeslag automatisch van de gemeente. Niet in een keer, maar over de maanden verdeeld ontvangt u steeds €100 per maand. In totaal hebt u in augustus €800 ontvangen. Vanaf september ontvangt u nog eens vijf maanden €100 per maand. In totaal heeft u dan in januari €1300,- ontvangen. 

Geen bijstandsuitkering, wel een laag inkomen? 

Ontvangt u geen uitkering, maar heeft u een laag inkomen? Dan kunt u de toeslag bij de gemeente aanvragen. Dit kan via onderstaande knop 'Energietoeslag aanvragen'. 

In Dongen kunnen huishoudens met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm de eenmalige energietoeslag krijgen. Behalve jongeren tot 21 jaar en studenten. Ook dak- en thuislozen en mensen die in een instelling wonen hebben geen recht op de energietoeslag.  Als er meerdere huishoudens op één adres wonen is er recht op één keer energietoeslag. 

Ter verduidelijking hieronder de inkomensgrenzen netto per maand inclusief vakantiegeld (120% van de bijstandsnorm). Valt u binnen deze categorie, dan kunt u de energietoeslag aanvragen.  

Gezinssamenstelling21 jaar tot AOW-leeftijdVanaf AOW-leeftijd
Alleenstaand€ 1.310,05€ 1.455,67
Samenwonend / Getrouwd € 1.871,50€ 1.971,05

Energietoeslag aanvragen

Via onderstaande knop 'Energietoeslag aanvragen' kunt u een aanvraag doen. Hiervoor heeft u DigiD nodig. 

Vragen?

Neem dan contact op met de gemeente Dongen via hulpbijfinancien@dongen.nl of 14 0162.