Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente Dongen

De Salamander

Ontwerpbestemmingsplan Zuid en West Dongen - partiële herziening 2020 - De Salamander, gemeente Dongen

De gemeente Dongen is  voornemens om de horecacategorie van het horecabedrijf De Salamander te verruimen van horecacategorie 1b naar categorie 2 ((zonder regulier gebruik ten behoeve van feesten en muziek‐/dansevenementen). De locatie is gelegen aan Belgiëlaan 2 in Dongen.

Ter inzage
Op grond van artikel 3.8 en 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening liggen het ontwerpbesluit en het ontwerpbestemmingsplan met de hierbij behorende stukken vanaf vrijdag 1 november 2019 tot en met donderdag 12 december 2019 ter inzage bij de balie Bouwen en Milieu in de hal van het gemeentehuis, Hoge Ham 62 te Dongen. Na telefonische afspraak kan een mondelinge toelichting worden gegeven door de behandelend medewerker.

Het ontwerpbestemmingsplan is ook digitaal raadpleegbaar via deze website met IMRO-nummer: NL.IMRO.0766.BP2020000048-OW01).
Bekijk hier het ontwerpbesluit. 

Zienswijze
Gedurende deze zes weken kan een ieder bij de gemeenteraad op de volgende wijze een zienswijze naar voren brengen:

  • schriftelijk, ter attentie van: de gemeenteraad van Dongen, postbus 10153, 5100 GE in Dongen;
  • digitaal, door een e-mail te sturen naar info@dongen.nl, ter attentie van de gemeenteraad van Dongen;
  • mondeling, na afspraak met mevrouw M.C. Gorissen  van het team Omgevingsbeleid, telefoonnummer: 14 0162, e-mail: connie.gorissen@dongen.nl.

Vervolgprocedure
De zienswijzen zullen door de gemeente worden betrokken bij de opstelling van het definitieve bestemmingsplan. De gemeenteraad beslist naar verwachting in het tweede kwartaal van 2020 over de vaststelling van het bestemmingsplan.

Informatie
Voor nadere informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met mevrouw M.C. Gorissen van het team Omgevingsbeleid, telefoonnummer: 14 0162, e-mail: connie.gorissen@dongen.nl.