Logo van Gemeente Dongen

De Wildert

Inspraak concept beheersverordening De Wildert

Burgemeester en wethouders maken bekend dat vanaf vrijdag 10 juli 2020 gedurende een periode van zes weken het concept van de beheersverordening De Wildert ter inzage ligt.

De concept beheersverordening heeft betrekking op het gebied ten oosten van de kern Dongen en direct ten noorden van industrieterrein Vossenberg in de gemeente Tilburg. Het plangebied omvat bedrijventerrein De Wildert. Voor het bedrijventerrein De Wildert is nog geen nieuw planologisch kader vastgesteld. Verschillende malen was de planvoorbereiding zover afgerond, dat het plan zou kunnen worden gepubliceerd. Door verschillende oorzaken bleek dit echter niet mogelijk. Voor het bedrijventerrein De Wildert werden uitbreidingsplannen steeds concreter met zicht op uitvoering. Uiteindelijk is nu besloten om de vestiging van Coca Cola, inclusief de uitbreiding daarvan, door middel van een afzonderlijk bestemmingsplan mogelijk te maken. Voor het overige gebied van bedrijventerrein De Wildert, waar geen wijzigingen zijn voorzien, is gekozen voor een beheersverordening.
In de beheersverordening wordt het bestaande gebruik vastgelegd. Nieuwe ontwikkelingen worden niet mogelijk gemaakt. 

Ter inzage

De concept beheersverordening De Wildert ligt vanaf vrijdag 10 juli 2020 tot en met donderdag 20 augustus 2020 ter inzage bij de balie Bouwen en Milieu in de hal van het gemeentehuis, Hoge Ham 62 te Dongen. Na telefonische afspraak kan een kosteloze mondelinge toelichting worden gegeven door de behandelend medewerker.

De beheersverordening is ook hier in te zien: Beheersverordening Bedrijventerrein De Wildert

Reageren?

Hoewel voor een beheersverordening inspraak niet verplicht is, wordt iedereen in de gelegenheid gesteld gedurende bovenvermelde periode een reactie in te dienen. Dit kan op de volgende wijze:
-    schriftelijk, ter attentie van het college van burgemeester en wethouders van Dongen, postbus 10153, 5100 GE in Dongen;
-    digitaal, door een e-mail te sturen naar info@dongen.nl, ter attentie van het college van burgemeester en wethouders van Dongen;

Vervolgprocedure

De reacties worden door het college van burgemeester en wethouders betrokken bij de opstelling van de definitieve beheersverordening. De gemeenteraad beslist naar verwachting op 29 oktober 2020 over de vaststelling van de beheersverordening. 

Informatie

Voor nadere informatie over de beheersverordening kunt u contact opnemen met de heer E. Sangster en/of mevrouw M.C. Gorissen van het team Omgevingsbeleid, telefoonnummer: 14 0162, e-mail: emile.sangster@dongen.nl of connie.gorissen@dongen.nl.