Logo van Gemeente Dongen

Ontwerpbestemmingsplan Heuveleind, gemeente Dongen

Voor het gebied gelegen tussen de Rijensestraatweg, de Planetenstraat, de Dunanstraat en de Pasteurstraat bereidt Casade een woningbouwplan, genaamd Heuveleind, voor. Er worden 84 woningen gesloopt: twee appartementsgebouwen aan de Dunantstraat, de appartementengebouwen aan de Schweitzerstraat en Pasteurstraat en twaalf seniorenwoningen aan de Schweitzerstraat en Planetenstraat. Het Thebe-gebouw aan de Planetenstraat in Dongen is al gesloopt. In het gebied worden 96 woningen teruggebouwd: 48 grondgebonden woningen en 48 appartementen.

Deze veranderingen en de toename van het aantal woningen zijn juridisch planologisch niet mogelijk in het vigerend bestemmingsplan Zuid en West Dongen. Het bestemmingsplan Heuveleind maakt de ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk.

Ter inzage 

Op grond van artikel 3.8 en 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening liggen het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerpbesluit en alle bijbehorende stukken vanaf vrijdag 8 april 2022 tot en met donderdag 19 mei 2022 ter inzage bij de balie Bouwen en Milieu in de centrale hal van het gemeentehuis, Hoge Ham 62 te Dongen. U kunt het plan inzien in het gemeentehuis. Hiervoor dient u een afspraak te maken via telefoonnummer 14 0162. Na telefonische afspraak kan een kosteloze mondelinge toelichting worden gegeven door de behandelend medewerker. 

U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook digitaal raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO-nummer NL.IMRO.0766.BP2021000074-OW01). 

Bekijk het ontwerpbesluit Heuveleind.

Zienswijze 

Gedurende deze zes weken kan een ieder bij de gemeenteraad op de volgende wijze een zienswijze naar voren brengen: 

  • schriftelijk, ter attentie van: de gemeenteraad van Dongen, postbus 10153, 5100 GE in Dongen; 
  • digitaal, door een e-mail te sturen naar info@dongen.nl, ter attentie van de gemeenteraad van Dongen; 
  • mondeling, na afspraak met mevrouw M.C. Gorissen van het team Omgevingsbeleid, telefoonnummer: 14 0162, e-mail: connie.gorissen@dongen.nl. 

Vervolgprocedure

De reacties worden door de gemeente betrokken bij de opstelling van het definitieve bestemmingsplan. De gemeenteraad beslist naar verwachting op 21 juli 2022 over de vaststelling van het bestemmingsplan. 

Informatie

Voor informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met mevrouw M.C. Gorissen van het team Omgevingsbeleid, telefoonnummer: 14 0162, e-mail: connie.gorissen@dongen.nl.