Logo van Gemeente Dongen

Ontwerpbestemmingsplan Hoge Ham 138-142

De Bunte Vastgoed Zuid is voornemens het plangebied aan de Hoge Ham 138, 140 en 142 te herontwikkelen ten behoeve van twintig appartementen en een commerciële plint. Het plangebied bestaat momenteel uit het voormalige pand van Kruidengilde Beex, het winkelpand van Scapino, het oude postkantoor en bijbehorende achterterreinen. Het planvoornemen is bekend onder de naam ‘De Post en de Nijverheid’. Hierin worden de panden van Scapino en het oude postkantoor gesloopt en komen op de begane grond nieuwe commerciële ruimtes met daarboven appartementen terug. Het pand van het voormalige Kruidengilde Beex wordt niet gesloopt, maar in de nieuwe ontwikkeling opgenomen. Aan de achterzijde van deze drie panden zal aan de Dr. Willem Dreeslaan een nieuw appartementengebouw met de naam ‘De Nijverheid’ worden gerealiseerd.

Om het plan te kunnen realiseren, is een herziening van het bestemmingsplan Centrum nodig. Het bestemmingsplan 'Hoge Ham 138-142' voorziet erin om de ontwikkeling planologisch mogelijk te maken.

Ter inzage

Op grond van artikel 3.8 en 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening liggen het ontwerpbesluit en het ontwerpbestemmingsplan met de hierbij behorende stukken vanaf vrijdag 21 mei 2021 tot en met donderdag 1 juli 2021 ter inzage bij de balie Bouwen en Milieu in de hal van het gemeentehuis, Hoge Ham 62 te Dongen. Het ontwerpbestemmingsplan is ook hieronder digitaal raadpleegbaar of via www.ruimtelijkeplannen.nl met IMRO-nummer NL.IMRO.0766.BP2021000073-OW01.

Zienswijze

Gedurende deze zes weken kan een ieder, onder vermelding van: 'Zienswijze ontwerpbestemmingsplan 'Hoge Ham 138-142', bij de gemeenteraad op de volgende wijze een zienswijze naar voren brengen: 
-    schriftelijk, ter attentie van: de gemeenteraad van Dongen, postbus 10153, 5100 GE in Dongen;
-    digitaal, door een e-mail te sturen naar info@dongen.nl, ter attentie van de gemeenteraad van Dongen;
-    mondeling, na afspraak met mevrouw J.H. Rijken-de Haan van het team Omgevingsbeleid, telefoonnummer: 14 0162, e-mail: jolanda.rijken@dongen.nl.

Vervolgprocedure

De zienswijzen zullen door de gemeente worden betrokken bij de opstelling van het definitieve bestemmingsplan. De gemeenteraad beslist naar verwachting in september 2021 over de vaststelling van het bestemmingsplan.

Informatie     

Voor nadere informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met mevrouw J.H. Rijken-de Haan van het team Omgevingsbeleid, telefoonnummer: 14 0162, e-mail: jolanda.rijken@dongen.nl.