Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente Dongen

Julianastraat 119

Ontwerpbestemmingsplan Julianastraat 119 

Initiatiefnemer, Bouwvast b.v. is voornemens de bestaande bedrijfspanden aan de Julianastraat 119 in Dongen te slopen. Op de locatie komt een nieuwbouwproject van 8 patiowoningen.
Deze ontwikkeling past niet binnen het vigerend bestemmingsplan Zuid en West Dongen. Het bestemmingsplan Julianastraat 119 maakt de ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk.

Ter inzage

Op grond van artikel 3.8 en 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening  liggen het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerpbesluit en alle bijbehorende stukken vanaf vrijdag 12 juni  tot en met donderdag 23 juli 2020 ter inzage bij de balie Bouwen en Milieu in de hal van het gemeentehuis, Hoge Ham 62 te Dongen. Voor het inzien van de plannen dient u een afspraak te maken via telefoonnummer 14 0162. Na telefonische afspraak kan een kosteloze mondelinge toelichting worden gegeven door de behandelend medewerker.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook digitaal raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO-nummer NL.IMRO.0766.BP2020000059-OW01).

Zienswijze

Gedurende deze zes weken kan een ieder bij de gemeenteraad op de volgende wijze een zienswijze naar voren brengen: 
-    schriftelijk, ter attentie van: de gemeenteraad van Dongen, postbus 10153, 5100 GE in Dongen;
-    digitaal, door een e-mail te sturen naar info@dongen.nl, ter attentie van de gemeenteraad van Dongen;
-    mondeling, na afspraak met mevrouw M.C. Gorissen  van het team Omgevingsbeleid, telefoonnummer: 14 0162, e-mail: connie.gorissen@dongen.nl.

Vervolgprocedure

De reacties zullen door de gemeente worden betrokken bij de opstelling van het definitieve bestemmingsplan. De gemeenteraad beslist naar verwachting op 24 september 2020 over de vaststelling van het bestemmingsplan. 

In de Informatiekrant van 11 juni aanstaande zal een officiële bekendmaking over deze ontwikkeling worden gepubliceerd.

Informatie

Voor nadere informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met mevrouw M.C. Gorissen van het team Omgevingsbeleid, telefoonnummer: 14 0162, e-mail: connie.gorissen@dongen.nl.