Logo van Gemeente Dongen

Sint Josephstraat 39-53

Op de locatie aan de Sint Josephstraat 39-53 is het JAL terrein gevestigd. De initiatiefnemer, Hazenberg Bouw B.V., is voornemens het plangebied te herontwikkelen, waarbij het rijksmonument (midden op het terrein) en het beeldbepalende gebouw (achter het fabrikanten woonhuis) behouden blijven in de vorm van woningen. Daarnaast is de initiatiefnemer ook voornemens een aantal grondgebonden woningen te realiseren rondom deze panden. Hiermee wil de initiatiefnemer zowel de omgeving als de gemeente maximaal tegemoet komen, waarbij het monumentale karakter van de JAL-fabrieksterrein behouden blijft.

Deze veranderingen en de toename van het aantal woningen zijn juridisch planologisch niet mogelijk in het vigerend bestemmingsplan Zuid en West Dongen. Het bestemmingsplan Sint Josephstraat 39-53 maakt de ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk.

Ter inzage

Op grond van artikel 3.8 en 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening liggen het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerpbesluit en alle bijbehorende stukken vanaf vrijdag 2 oktober tot en met donderdag 12 november 2020 ter inzage bij de balie Bouwen en Milieu in de hal van het gemeentehuis, Hoge Ham 62 te Dongen. Voor het inzien van de plannen dient u een afspraak te maken via telefoonnummer 14 0162. Na telefonische afspraak kan een kosteloze mondelinge toelichting worden gegeven door de behandelend medewerker. U kunt het ontwerpbestemmingsplan digitaal raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO-nummer NL.IMRO.0766.BP2020000069-OW01).

Zienswijze

Gedurende deze zes weken kan een ieder bij de gemeenteraad op de volgende wijze een zienswijze naar voren brengen:
- schriftelijk, ter attentie van: de gemeenteraad van Dongen, postbus 10153, 5100 GE in Dongen;
- digitaal, door een e-mail te sturen naar info@dongen.nl, ter attentie van de gemeenteraad van Dongen;
- mondeling, na afspraak met mevrouw M.C. Gorissen van het team Omgevingsbeleid, telefoonnummer: 14 0162, e-mail: connie.gorissen@dongen.nl.

Vervolgprocedure

De reacties zullen door de gemeente worden betrokken bij de opstelling van het definitieve bestemmingsplan. De gemeenteraad beslist naar verwachting rond februari 2021 over de vaststelling van het bestemmingsplan.

Informatie

Voor nadere informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met mevrouw M.C. Gorissen van het team Omgevingsbeleid, telefoonnummer: 14 0162, e-mail: connie.gorissen@dongen.nl.