Logo van Gemeente Dongen

Gehandicaptenparkeerkaart

Kunt u als bestuurder van een auto minder dan 100 meter lopen met hulpmiddel, zoals een rollator? En zal die beperking meer dan 6 maanden duren? Of hebt u als passagier deze beperkingen en kunt u niet zelfstandig wachten totdat de bestuurder de auto heeft weggezet? Dan komt u in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart (GPK).

Hoe vraag ik de kaart aan?

De bestuurderskaart en de passagierskaart zijn persoonsgebonden, dus niet gekoppeld aan het kenteken van een auto. Een passagierskaart kunt u ook aanvragen voor iemand anders, bijvoorbeeld als u een kind heeft met een beperking.

De volgende gehandicaptenparkeerkaarten kunt u aanvragen via de bovenstaande knop:

  • de bestuurderskaart: voor wie zelf autorijdt
  • de passagierskaart: voor wie met iemand meerijdt en afhankelijk is van de hulp van de bestuurder.

Heeft u informatie nodig? Dan kunt u ook terecht bij De Entree. Daar helpen ze u.

De instellingskaart is bedoeld voor zorginstellingen die gebruik maken van een auto of bus voor vervoer van bewoners. De instellingskaart kunt u aanvragen door een afspraak te maken met De Entree via telefoonnummer 14 0162.

Wat kost een gehandicaptenparkeerkaart?

Een GPK met medische keuring: €155,49
Een GPK zonder medische keuring: €33,22 (leges)

U moet de kosten vooraf betalen. Als uw aanvraag wordt afgewezen krijgt u de kosten niet terug.

Wat gebeurt er nadat ik mijn aanvraag heb ingediend?

Als de situatie voor ons niet duidelijk genoeg is, schakelen wij een onafhankelijk medisch adviseur in (Treve). Deze neemt contact met u op als er een medische keuring noodzakelijk is. 

Binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag krijgt u de beslissing (beschikking) thuisgestuurd. Is een medisch advies nodig? Dan kan de beslistermijn verlengd worden naar 12 weken. 

Als we besluiten dat u de gehandicaptenparkeerkaart krijgt, kun u deze ophalen bij de Entree. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Vergeet niet uw identiteitsbewijs en een recente pasfoto mee te brengen naar die afspraak.

Bent u niet staat om zelf te komen, dan machtigt u iemand anders. Geef een briefje mee waarop staat wie u machtigt om de kaart op te halen en zet er uw handtekening onder. De gemachtigde moet zich kunnen legitimeren.

Hoe lang is mijn kaart geldig?

Een gehandicaptenparkeerkaart kan voor maximaal 5 jaar worden verstrekt. De geldigheid van de kaart wordt per individu apart vastgesteld, op basis van de medische situatie. Op de toekenningsbrief en op de GPK zelf kunt u zien wanneer deze verloopt.

Kan ik mijn kaart verlengen?

Loopt de geldigheid van uw gehandicaptenparkeerkaart af en hebt u de kaart nog nodig? Dien dan een nieuwe aanvraag in.

Meer informatie

Wie in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart, is vastgelegd in de Europese Regeling Gehandicaptenparkeerkaart, zie hiervoor wetten.overheid.nl 

Gehandicaptenparkeerplaats

Bent u lichamelijk beperkt en kunt u uw auto niet altijd voor uw deur parkeren? Dan kunt u een aanvraag doen voor eigen gehandicaptenparkeerplaats. Meer informatie vindt u op de pagina gehandicaptenparkeerplaats.