Logo van Gemeente Dongen

Nederlandse nationaliteit

Om de Nederlandse nationaliteit te krijgen, dient u een verzoek tot naturalisatie in. Dat doet u bij de gemeente waar u woont. Maak hiervoor online een afspraak bij het team Klant Contact Centrum.

Om de Nederlandse nationaliteit te krijgen, moet u een geldige verblijfsvergunning hebben en aan enkele voorwaarden voldoen. U leest hierover op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Inburgeren

Komt u in Nederland wonen? En heeft u geen Nederlandse nationaliteit? Dan moet u inburgeren.

Heeft u een verblijfsvergunning van vóór 1 januari 2013? Dan kunt u meer informatie krijgen bij het team Werk, Inkomen en Zorg via telefoonnummer 14 0162.

Als u na 1 januari 2013 een verblijfsvergunning heeft gekregen, dan verloopt uw inburgering via Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). U regelt en betaalt uw inburgering zelf. Neem contact op met DUO via (050) 599 96 00 of kijk op www.inburgeren.nl.