Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente Dongen

Hulp voor ondernemers tijdens coronacrisis

Financiële hulp

Het kabinet biedt financiële hulp aan onder andere winkeliers, horecagelegenheden, sportverenigingen en kappers die door de coronacrisis in nood verkeren. Er zijn in totaal 13 maatregelen. Ondernemer in de gemeente Dongen en heeft u vragen? Mail dan naar ondernemers@dongen.nl. Specifieke vragen over Tozo kunt u sturen naar tozo@dongen.nl

Heeft u financiële zorgen of schulden? Neem dan contact op de regievoerder schuldhulpverlening. Samen met u wordt gekeken naar een oplossing. Alle informatie over het coronavirus leest u op deze pagina

Overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers - Tozo 1 en Tozo 2

Tozo 1
Tozo 1 is er voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Het is een uitkering voor maximaal 3 maanden van maximaal €1.500 netto. Hoe hoog dit bedrag precies is hangt af van de samenstelling van uw huishouden en uw inkomen. U hoeft deze inkomensondersteuning niet terug te betalen. Er is ook geen vermogens- en partnertoets. Daarnaast kunt u een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van max. € 10.157 euro. Dit bedrag dient u wel terug te betalen. Ook zelfstandig ondernemers uit Nederland met een bedrijf in bijvoorbeeld Duitsland kunnen gebruik maken van de regeling.

Tozo 2
De coronacrisis duurt langer dan gedacht. Daarom is het steunpakket verlengd. Vanaf 1 juni gaat Tozo 2 in werking. Tozo 2 bestaat, net als Tozo 1, uit twee regelingen: inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal. Het verschil tussen Tozo 1 en Tozo 2 is dat voor Tozo 2 een partnerinkomenstoets geldt bij de uitkering inkomenstondersteuning. Bij Tozo 1 is dat niet het geval. De partnerinkomenstoets houdt in dat het inkomen van de partner meetelt voor het bepalen van de hoogte van de aanvullende uitkering. Als u door de coronacrisis liquiditeitsproblemen heeft, kunt u ook in Tozo 2 een lening voor bedrijfskrediet aanvragen. Hierbij geldt dat de lening een maximum kent, voor de Tozo 1 en de Tozo 2 gezamenlijk, van €10.157. Als u surseance van betaling of faillissement heeft aangevraagd of verkregen kunt u geen beroep doen op een lening.

Aanvragen
Ondernemers kunnen Tozo 2 aanvragen. Voor ondernemers die al eerder Tozo 1 hebben ontvangen, geldt een verkort aanvraagformulier. Ondernemers die met Tozo 2 voor het eerst ondersteuning aanvragen, geldt het uitgebreidere aanvraagformulier. Via de website van de gemeente Tilburg kun je de aanvraag indienen. De verdere afhandeling (beschikking, betaling) vindt plaats door de gemeente Dongen. 

Meer informatie en contact
Vragen over Tozo kunt u stellen via tozo@dongen.nl of 14 0162 (algemeen nummer, u wordt doorverbonden). 

Overige financiële maatregelen (landelijk en regionaal)

Naast de Tozo zijn er ook nog meer regelingen zoals de TOGS en NOW. Meer over deze regelingen lees je op de website van de Rijksoverheid

Naast de landelijke maatregelen heeft Belastingsamenwerking West-Brabant op haar website laten weten dat zij een ‘coulancetermijn’ heeft ingesteld voor alle bedrijven. Dit geldt ook voor bedrijven in de gemeente Dongen. Alle aanslagen die aan bedrijven zijn opgelegd krijgen uitstel van betaling tot 30 juni 2020. Meer informatie staat op de website van BWB.

Station88 - Coronacrisisloket voor ondernemers

Station88 heeft, samen met Midpoint Brabant, Gemeente Tilburg (waaronder Ondernemersadvies), WerkgeversServicepunt Werkhart (waaronder UWV en regiogemeenten), Leren en Werken Midden-Brabant en Braventure, een Coronacrisisloket ingericht om ondernemrs in de regio Midden-Brabant nog meer te ondersteunen. Het doel is om de economische impact te reduceren. Op www.station88.nl kunt u als ondernemer terecht bij de online helpdesk met vragen. Op diezelfde website vindt u ook diverse tools zoals trainingen en video's waarmee antwoord wordt gegeven op vragen of waarmee wordt voorzien in behoefte. Op de hoogte blijven van wat Station 88 voor jou als ondernemer kan betekenen? Volg Gemeente Dongen en Station 88 dan op LinkedIn.