Logo van Gemeente Dongen
Denise Kunst - van Suijlekom

Denise Kunst - van Suijlekom

Wethouder
T:
M:

Portefeuille

 • Openbaar basisonderwijs
 • Onderwijshuisvesting
 • Onderwijsbeleid en leerlingzaken
 • Welzijn en maatschappelijke ondersteuning
 • Jeugdzorg
 • Gezondheidsbeleid
 • Dierenwelzijn
 • Kern- of wijkwethouder van: ’s Gravenmoer

Waarnemend

Tot de aanstelling van een vierde wethouder neemt wethouder Kunst - van Suijlekom waar:

 • Armoedebeleid
 • Inkomensondersteuning
 • Inclusie
 • Inburgering en integratie
 • Asielzoekers, statushouders en vluchtelingen
   

Nevenfuncties

Bezoldigd: Deeltijd docent Scheikunde bij het Koning Willem II College in Tilburg (tot 1 augustus 2022)