Logo van Gemeente Dongen

Wet openbaarheid bestuur

U mag informatie opvragen over het handelen van de overheid. U maakt dan gebruik van de Wet openbaarhied van bestuur (Wob). 

Wob-verzoek indienen

U kunt een Wob-verzoek schriftelijk indienen. Bijvoorbeeld per e-mail.

Bekijk onze contactgegevens.

  • Geef zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt.
  • De informatie die u aanvraagt kunnen documenten, geluidsbestanden, foto's of video's zijn. 
  • Het gaat om informatie die in bezit is van een overheidsorganisatie, in dit geval de gemeente Dongen. 
  • Het gaat om informatie over het beleid van de gemeente Dongen. Of over de voorbereiding of de uitvoering van het beleid. 

Binnen 4 weken antwoord

U ontvangt binnen vier weken een reactie op uw Wob-verzoek. De gemeente kan deze termijn nog met vier weken verlengen. Bijvoorbeeld omdat het gaat om veel informatie.

Als het langer duurt, krijgt u een bericht voordat de eerste vier weken voorbij zijn. Hierin staat ook waarom het langer duurt.

Soms is er zo veel informatie dat de extra tijd nog steeds onvoldoende is om alle informatie te beoordelen. In dat geval maakt de gemeente verdere afspraken met u over de afhandeling.

Wob-verzoek ingewilligd

Gaat de gemeente in op uw Wob-verzoek? Dan is de informatie die u ontvangt vanaf dat moment voor iedereen openbaar.

Afwijzen Wob-verzoek

De gemeente kan uw Wob-verzoek geheel of gedeeltelijk afwijzen. Bijvoorbeeld als het openbaarmaken van de informatie de veiligheid van Nederland schaadt of het gaat om vertrouwelijke persoons- of bedrijfsgegevens. De gemeente kan uw verzoek ook afwijzen als openbaarheid niet opweegt tegen bepaalde andere belangen. Bijvoorbeeld de economische of financiële belangen van de gemeente, of de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Alle uitzonderingsgronden en beperkingen kunt u vinden in de artikelen 10 en 11 van Wet openbaarheid van bestuur.

Kosten

De gemeente brengt geen kosten voor de behandeling van Wob-verzoeken in rekening. Wel brengt de gemeente kosten in rekening voor bijvoorbeeld kopieën op papier of kopieën van andere gegevensdragers. U kunt de gemeente vragen om een opgave van de kosten.

Bezwaar maken

De reactie op uw Wob-verzoek is een besluit. Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u bezwaar maken.