Logo van Gemeente Dongen

Afvalinzameling

De gemeente Dongen verzorgt de inzameling van huishoudelijk afval. 

Containers

Het merendeel van de inwoners heeft 3 containers voor het aanbieden van huishoudelijk afval;

  • 1 container voor restafval
  • 1 container voor gft-afval
  • 1 container voor papier

U mag uw container één keer aanbieden op de inzameldag. Bij een tweede aanbieding op dezelfde dag wordt de container niet geleegd.

Inwoners die wonen in een flat of in een appartementencomplex gebruiken een ondergrondse container voor het aanbieden van hun afval. Dit geldt ook voor inwoners van bepaalde nieuwbouwlocaties.

PMD

Daarnaast wordt elke week PMD-afval ingezameld via plastic zakken. Lees meer over de inzameling van PMD.

Kosten

De kosten voor het gebruik van de ondergrondse container en de afvalinzameling van uw 3 containers (rest-, papier- en gft-container) zijn verwerkt in de afvalstoffenheffing.

Afvalinzameling en privacy

Voor de afvalinzameling gebruikt de gemeente Dongen de persoonsgegevens in de uitvoering van haar dienstverlening voor de gemeente, die de wettelijke taak heeft de afvalinzameling te (laten) verzorgen. De gemeente gebruikt de persoonsgegevens onder andere voor het beheer en de beveiliging van de locaties van de gemeente Dongen. Je leest hier waarvoor wij de gegevens precies gebruiken.

Afvalwijzer

Hoe komt u te weten wat uw ophaaldag is voor welke afvalstroom? Waar vindt u informatie over afvalscheiding en de milieustraat? Deze informatie kunt u vinden in de Afvalwijzer. U kunt op 3 manieren aan uw persoonlijke Afvalwijzer komen:

  • Download de Afvalwijzer app voor uw smartphone of tablet. Hierdoor krijgt u de juiste data op uw smartphone. U krijgt ook een bericht als u een container buiten moet zetten. Of als er veranderingen zijn in het ophaalschema door bijvoorbeeld feestdagen of weersomstandigheden. U vindt de app in alle app-stores, zoek op "Afvalwijzer".
  • Download uw persoonlijke afvalkalender op de website www.mijnafvalwijzer.nl. Nadat u uw postcode en huisnummer heeft ingevoerd, komt op uw scherm de afvalkalender. U kunt deze pdf dan opslaan en/of uitprinten.
  • Heeft u geen smartphone of computer met internetverbinding? Bel dan naar de gemeente via 14 0162. De medewerkers printen uw persoonlijke Afvalwijzer voor u uit. Deze krijgt u per post toegestuurd.