Logo van Gemeente Dongen

Rolstoel en scootmobiel

Sommige mensen kunnen zich vanwege een ziekte of beperking niet goed verplaatsen. Een rolstoel of scootmobiel kan dan een oplossing zijn. Dit zijn hulpmiddelen, die regelt u zelf.

Langdurig

Heeft u langer dan 6 maanden een rolstoel of scootmobiel nodig? Dan valt het gebruik misschien onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Af en toe

Heeft u maar af en toe een rolstoel nodig om naar buiten te gaan? Dan moet u zelf een rolstoel kopen, huren of lenen.

Eigen bijdrage

Voor een rolstoelvoorziening betaalt u een eigen bijdrage van €19,- per maand.