Logo van Gemeente Dongen

Omgevingswet

De omgevingswet bundelt wetten en regels over de leefomgeving in één nieuwe wet. Deze gaat in op 1 juli 2022. Op deze pagina leest u wat de omgevingswet voor u inhoudt en hoe de gemeente zich voorbereidt op de Omgevingswet. 

De Omgevingswet

De afgelopen decennia zijn er veel wetten en regels op het gebied van onze leefomgeving gekomen. De oude regels zijn niet meer geschikt voor de ingewikkelde maatschappelijke opgaven van nu. Daarom komt in Nederland de Omgevingswet; één wet die alle wetten voor de leefomgeving vereenvoudigt, bundelt en moderniseert. Daarbij gaat het om alle regels in de fysieke leefomgeving. 

Wat betekent dit voor u als inwoner?

Elke Nederlander die een vergunning aanvraagt die van invloed is op de leefomgeving krijgt te maken met de Omgevingswet. Maar ook als uw buren, de gemeente of andere initiatiefnemers een vergunning aanvragen die iets verandert aan uw omgeving, mag u daar iets van vinden. De Omgevingswet verplicht hen om u op tijd te informeren over hun plannen. Dat geldt ook als u zelf een vergunning aanvraagt. 

Een aanvraag doet u eenvoudig met hulp van het nieuwe Digitale Omgevingsloket. Dit is een loket waar alle overheden samenwerken zodat u op één plek alle informatie vindt die u nodig heeft. Zo is meteen duidelijk wat kan en mag, met minder administratieve lasten en snellere doorlooptijden.

Omgevingsvisie Dongen

Wat is de omgevingsvisie?

Het is belangrijk dat we als gemeente nu al beginnen met de voorbereidingen van de invoering van de wet. Dit doen we door aan de slag te gaan met een omgevingsvisie voor Dongen. In de omgevingsvisie beschrijft de gemeente Dongen haar ambities voor de fysieke leefomgeving. Dit is de belangrijke stap voor invoering van de Omgevingswet.
De omgevingsvisie geeft antwoord op vragen als: Hoe moet de gemeente Dongen er over 20 jaar uit zien? Hoe zorgen we er voor dat Dongen nu en in de toekomst een aantrekkelijke omgeving blijft om in te wonen, werken, winkelen en recreëren? Welke ontwikkelingen zien we op ons af komen? En welke rol speelt de gemeente in deze toekomst? 

Denk mee over de toekomst van Dongen

Om een goede omgevingsvisie te kunnen maken, hebben we uw hulp nodig. Als geen ander kent u de unieke kwaliteiten van onze leefomgeving en de mensen die daar wonen. U weet wat er goed gaat en wat er beter kan. Denk in met ons mee! Omdat we elkaar niet fysiek kunnen ontmoeten kunt u digitaal met ons meedenken. Hiervoor maken we gebruik van een digitale tool genaamd 'Wijkprikker'. Hiermee kunt u één of meerdere plekken op de kaart aanwijzen, een thema kiezen en hierbij benoemen wat u belangrijk vindt. Dit kan de hele maand december (2021). Klik op de button 'Ik denk mee!'. U komt dan op een andere website terecht, dit is de digitale tool.