Logo van Gemeente Dongen

Evenementenvergunning

Organiseert u een evenement? Dan heeft u misschien een vergunning nodig. Soms is een melding voldoende. Voor een privéfeest op eigen terrein, zoals een jubileum- of een huwelijksviering, is geen evenementenvergunning of melding nodig. 

Evenementenvergunning of melding?

Wanneer heeft u een vergunning nodig? Wanneer u een van onderstaande vragen met ja beantwoordt moet u een evenementenvergunning aanvragen.

  • Zijn er bij het evenement meer dan 100 personen tegelijkertijd aanwezig?  
  • Wordt er voor 7.00 uur of na 23.00 uur muziek ten gehore gebracht?        
  • Begint het evenement vóór 10.00 uur ’s ochtends?                                       
  • Eindigt het evenement na 24.00 uur ’s avonds?                                            
  • Worden er objecten geplaatst met een oppervlakte van meer dan 10m² per object?                                                                                                      
  • Moeten er straten worden afgesloten?                                                          
  • Wordt er een belemmering gevormd voor het verkeer/hulpdiensten? 

Vergunning

Heeft u één of meerdere vragen met 'ja' beantwoord? Dan moet u voor uw evenement een vergunning aanvragen. Dit kan door op de groene knop te klikken en het digitale formulier in te vullen.

Melding

Kunt u op basis van bovenstaande criteria volstaan met een melding? Maak dan een melding van een vergunningsvrij evenement. Dat kan met het online formulier vergunningsvrij evenement.

Veiligheidsplan

Als organisator van een evenement bent u verantwoordelijk voor de veiligheid van de bezoekers en een ordelijk verloop van het evenement. Het is mogelijk dat een veiligheidsplan noodzakelijk is. Na ontvangst van uw aanvraag zullen wij contact met u opnemen of een veiligheidsplan vereist is. Zo ja, dan kunt u dit format gebruiken voor het opstellen van uw plan. 

Contact

Heeft u vragen over de vergunningverlening en -regels bij het organiseren van een evenement? Twijfelt u of u melding moet doen of een vergunning moet aanvragen? Neem dan contact op met team Vergunningen en Handhaving van de gemeente, bereikbaar via telefoonnummer 14 0162 of e-mail: info@dongen.nl.

Kosten evenementenvergunning

Wat een evenementenvergunning kost leest u in de legesverordening.

Ontheffing Drank- en horecawet

Verkoopt u tijdens uw evenement zwak alcoholische dranken? Dan heeft u een ontheffing Drank- en Horecawet (artikel 35) nodig. Deze vraagt u tegelijk met de evenementenvergunning aan. Zorg dat u de benodigde kopieën meestuurt (verklaring Sociale Hygiëne en identiteitsbewijs). 

Wat een ontheffing Drank- en horecawet kost leest u in de legesverordening.

Buurtbarbecue

Wilt u een buurtbarbecue organiseren? Hier hoeft u alleen een melding van te doen via het online formulier 'Melding evenement vergunningsvrij'. Doe dit minimaal 10 werkdagen van tevoren.