Logo van Gemeente Dongen

College van Burgemeester en Wethouders

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente Dongen. Volkspartij Dongen en de Dongense VVD maken deel uit van het college. Het college vergadert op dinsdag. De gemeentesecretaris ondersteunt het college.

Samenstelling

Jansen, RenéJansen, RenéWethouder
van Noort, Henkvan Noort, HenkGemeentesecretaris

Bestuursakkoord 'Bouwen aan Dongen'

Lees hier het bestuursakkoord dat door de Volkspartij Dongen, PvdA en de Dongense VVD aan het begin van de bestuursperiode is gepresenteerd. 

Vergaderingen

Tijdens de collegevergaderingen worden voorstellen besproken die worden voorbereid door de ambtenaren van de gemeente. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. Wekelijks neemt het college besluiten die wel openbaar worden gemaakt. De besluitenlijst met korte informatie en uitleg over de genomen besluiten kunt u hieronder downloaden.